CM210

 

    技术参数 说明书 立即购买             

 

 

 

 

串联充电,旁路式平衡

 

 

 

当两片电芯电压均低于4.16V时                 当其中一片电芯电压达到4.16V时     

 

 

 

 

 

 

 

低电预充,电池修复

是充电器,也是省钱大师

 

 

当检测到单节电池低于3.0V时,启动涓流修复功能,恢复电池容量,

使过放的电池重回强劲动力,延长电池使用寿命。

 

 

 

 

 

 

高效低耗

实时电量显示

 

 

0.02V充电精度,充电效率大于82%。

充电器有电池电量指示LED灯,可实时查看充电进度。